You can also call us on +44 (0)20 7170 7000, or select 'Live Chat' to chat with one of our advisors

Bunch of Grapes

Mae biliau ynni’r Bunch of Grapes, Pontypridd, sy’n eiddo i Otley Ltd, tuag £8,000 y flwyddyn yn llai erbyn hyn, diolch i fenthyciad di-log gan Ymddiriedolaeth Garbon ac mae’n annog busnesau bach eraill i wneud cais am fenthyciad hefyd.

Bunch of Grapes

Mae biliau ynni’r Bunch of Grapes, Pontypridd, sy’n eiddo i Otley Ltd, tuag £8,000 y flwyddyn yn llai erbyn hyn, diolch i fenthyciad di-log gan Ymddiriedolaeth Garbon Cymru ac mae’n annog busnesau bach eraill i wneud cais am fenthyciad hefyd.

Bu’r Bunch of Grapes yn rhan o hanes cymdeithasol y dref ers dros 160 o flynyddoedd ond erbyn hyn mae wedi symud yn bendant i’r unfed ganrif ar hugain, trwy ddefnyddio paneli solar i gynhesu dŵr. Mae’r rhain, ynghyd â system gwres canolog newydd, a ariannwyd gan fenthyciad di-log gan Ymddiriedolaeth Garbon Cymru, yn golygu bod y dafarn yn arbed dros £650 y mis ar filiau gwresogi.

Mae benthyciadau arbed ynni o hyd at £200,000 ar gael gan Ymddiriedolaeth Garbon Cymru i fusnesau bach a chanolig eu maint yng Nghymru sydd am leihau eu hôl troed carbon gan osod offer a thechnolegau mwy effeithlon.

Mae’n rhaid bod gan fusnesau lai na 250 o weithwyr er mwyn bod yn gymwys ac mae maint y benthyciad a gynigir yn cael ei seilio ar swm y COy disgwylir i brosiect ei arbed iddynt, yn ôl asesiad yr Ymddiriedolaeth Garbon. Bydd prosiectau sy’n cynnwys prosesau diwydiannol a prosiectau adeiladu yn cael eu hystyried e.e. ffyrdd o arbed ynni wrth oleuo a gwresogi, ac inswleiddio pibellau.

I mi, roedd yn fater syml – cafodd y systemau newydd eu gosod er mwyn arbed arian. Eisin ar y gacen yw’r ffaith eu bod yn helpu’r amgylchedd hefyd. Gefais i fenthyciad di-log gan Ymddiriedolaeth Garbon Cymru ac mae’r arian rwy’n ei arbed ar filiau’n golygu bod y systemauu wedi talu amdanynt eu hunain.

Dywedodd Nick Otley, Landlord y Bunch of Grapes a Rheolwr Gyfarwyddwr yr Otley Brewing Company

Mae llawer o fusnesau bach a chanolig eu maint o dan gamargraff. Maen nhw’n meddwl na fyddan nhw’n gweld manteision arbed ynni gan fod eu biliau ynni eisoes yn isel o’u cymharu â biliau sefydliadau mawr, ond dydi hynny ddim yn wir. Trwy fynd i’r afael â materion fel goleuo a gwresogi, gellir arbed arian sylweddol ar y biliau ynni misol, a gall hyn fod yn hanfodol i fusnesau bach.

 

Os hoffech wybod rhagor am fenthyciadau arbed ynni Ymddiriedolaeth Garbon.

Back to top