You can also call us on +44 (0)20 7170 7000, or select 'Live Chat' to chat with one of our advisors.

We will use any personal information you provide in this form to deal with the request or application you make. However, we may also use it to contact you in the future. For more details please refer to our Privacy Notice.

Bunch of Grapes

Mae biliau ynni’r Bunch of Grapes, Pontypridd, sy’n eiddo i Otley Ltd, tuag £8,000 y flwyddyn yn llai erbyn hyn, diolch i fenthyciad di-log gan Ymddiriedolaeth Garbon ac mae’n annog busnesau bach eraill i wneud cais am fenthyciad hefyd.

Bunch of Grapes

Mae biliau ynni’r Bunch of Grapes, Pontypridd, sy’n eiddo i Otley Ltd, tuag £8,000 y flwyddyn yn llai erbyn hyn, diolch i fenthyciad di-log gan Ymddiriedolaeth Garbon Cymru ac mae’n annog busnesau bach eraill i wneud cais am fenthyciad hefyd.

Bu’r Bunch of Grapes yn rhan o hanes cymdeithasol y dref ers dros 160 o flynyddoedd ond erbyn hyn mae wedi symud yn bendant i’r unfed ganrif ar hugain, trwy ddefnyddio paneli solar i gynhesu dŵr. Mae’r rhain, ynghyd â system gwres canolog newydd, a ariannwyd gan fenthyciad di-log gan Ymddiriedolaeth Garbon Cymru, yn golygu bod y dafarn yn arbed dros £650 y mis ar filiau gwresogi.

Mae benthyciadau arbed ynni o hyd at £200,000 ar gael gan Ymddiriedolaeth Garbon Cymru i fusnesau bach a chanolig eu maint yng Nghymru sydd am leihau eu hôl troed carbon gan osod offer a thechnolegau mwy effeithlon.

Mae’n rhaid bod gan fusnesau lai na 250 o weithwyr er mwyn bod yn gymwys ac mae maint y benthyciad a gynigir yn cael ei seilio ar swm y COy disgwylir i brosiect ei arbed iddynt, yn ôl asesiad yr Ymddiriedolaeth Garbon. Bydd prosiectau sy’n cynnwys prosesau diwydiannol a prosiectau adeiladu yn cael eu hystyried e.e. ffyrdd o arbed ynni wrth oleuo a gwresogi, ac inswleiddio pibellau.

I mi, roedd yn fater syml – cafodd y systemau newydd eu gosod er mwyn arbed arian. Eisin ar y gacen yw’r ffaith eu bod yn helpu’r amgylchedd hefyd. Gefais i fenthyciad di-log gan Ymddiriedolaeth Garbon Cymru ac mae’r arian rwy’n ei arbed ar filiau’n golygu bod y systemauu wedi talu amdanynt eu hunain.

Dywedodd Nick Otley, Landlord y Bunch of Grapes a Rheolwr Gyfarwyddwr yr Otley Brewing Company

Mae llawer o fusnesau bach a chanolig eu maint o dan gamargraff. Maen nhw’n meddwl na fyddan nhw’n gweld manteision arbed ynni gan fod eu biliau ynni eisoes yn isel o’u cymharu â biliau sefydliadau mawr, ond dydi hynny ddim yn wir. Trwy fynd i’r afael â materion fel goleuo a gwresogi, gellir arbed arian sylweddol ar y biliau ynni misol, a gall hyn fod yn hanfodol i fusnesau bach.

 

Os hoffech wybod rhagor am fenthyciadau arbed ynni Ymddiriedolaeth Garbon.

Back to top