You can also call us on +44 (0)20 7170 7000, or select 'Live Chat' to chat with one of our advisors.

We will use any personal information you provide in this form to deal with the request or application you make. However, we may also use it to contact you in the future. For more details please refer to our Privacy Notice.

Cynllun Iaith Gymraeg yr Ymddiriedolaeth Garbon Cymru

Manylion Cynllun Iaith Gymraeg yr Ymddiriedolaeth Garbon, a baratowyd o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993

Mae'r Ymddiriedolaeth Garbon yn falch o gael delio â chwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill yn y Gymraeg a'r Saesneg, ac mae wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth yr un mor effeithiol yn y ddwy iaith, cyn belled ag y bo hynny'n briodol o dan yr amgylchiadau ac yn rhesymol ymarferol.

Mae'r Ymddiriedolaeth Garbon wedi mabwysiadu'r egwyddor y bydd yn trin yr iaith Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru. Mae'r cynllun hwn yn nodi sut y bydd yr Ymddiriedolaeth Garbon yn gweithio tuag at gyflawni'r ymrwymiad hwnnw wrth ddarparu gwasanaethau i'r cyhoedd yng Nghymru.

Lawrlwytho Cynllun Iaith Gymraeg yr Ymddiriedolaeth Garbon (PDF)

Mae'r Ymddiriedolaeth Garbon wedi ymrwymo i gyflawni ei chyfrifoldebau o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993. Cymeradwywyd y Cynllun hwn gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg o dan adran 14(1) o'r Ddeddf ar 20 Mehefin 2012.

Os oes gennych ryw gwestiwn neu gwyn am ein cynllun, gallwch ebostio cysylltucymru@carbontrust.com

 

Cymru trosolwg

Back to top