You can also call us on +44 (0)20 7170 7000, or select 'Live Chat' to chat with one of our advisors

Digwyddiadau a gweminarau

Digwyddiadau, gweithdai a gweminarau i annog pobl i arbed ynni ac i roi gwybodaeth a hyfforddiant am dechnolegau carbon isel

Gweminarau Cymru Effeithlon

Gallai eich busnes neu eich sefydliad sector cyhoeddus leihau ei gostau trwy ddefnyddio llai o ynni a dŵr, defnyddio llai o ddeunyddiau crai, a lleihau gwastraff. Gall hyd yn oed y newidiadau lleiaf wneud y gwahaniaeth mwyaf, ac mae gwasanaeth Cymru Effeithlon, a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a gyflwynir gan yr arbenigwyr effeithlonrwydd adnoddau WRAP Cymru a’r Ymddiriedolaeth Garbon, yma i ddangos i chi sut i wneud hyn.

 

Mae gweminarau blaenorol Cymru Effeithlon ar gael o hyd:

 

Mae’r gweminarau hyn wedi cael eu hanelu at fusnesau a sefydliadau’r sector cyhoeddus yng Nghymru ond gall unrhyw un gofrestru i fynychu’r sesiynau.

 

Ceir rhagor o fanylion am ddigwyddiadau a gweithdai'r Ymddiriedolaeth Garbon ym Mhrydain a thramor ar ein tudalen digwyddiadau.

Back to top