You can also call us on +44 (0)20 7170 7000, or select 'Live Chat' to chat with one of our advisors.

We will use any personal information you provide in this form to deal with the request or application you make. However, we may also use it to contact you in the future. For more details please refer to our Privacy Notice.

Digwyddiadau a gweminarau

Digwyddiadau, gweithdai a gweminarau i annog pobl i arbed ynni ac i roi gwybodaeth a hyfforddiant am dechnolegau carbon isel

Gweminarau Cymru Effeithlon

Gallai eich busnes neu eich sefydliad sector cyhoeddus leihau ei gostau trwy ddefnyddio llai o ynni a dŵr, defnyddio llai o ddeunyddiau crai, a lleihau gwastraff. Gall hyd yn oed y newidiadau lleiaf wneud y gwahaniaeth mwyaf, ac mae gwasanaeth Cymru Effeithlon, a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a gyflwynir gan yr arbenigwyr effeithlonrwydd adnoddau WRAP Cymru a’r Ymddiriedolaeth Garbon, yma i ddangos i chi sut i wneud hyn.

 

Mae gweminarau blaenorol Cymru Effeithlon ar gael o hyd:

 

Mae’r gweminarau hyn wedi cael eu hanelu at fusnesau a sefydliadau’r sector cyhoeddus yng Nghymru ond gall unrhyw un gofrestru i fynychu’r sesiynau.

 

Ceir rhagor o fanylion am ddigwyddiadau a gweithdai'r Ymddiriedolaeth Garbon ym Mhrydain a thramor ar ein tudalen digwyddiadau.

Back to top